Thông báo điều chỉnh Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ

Kính gửi: Quý Khách hàng
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (Asean Securities) trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng trong thời gian qua. Asean Securities thông báo loại các cổ phiếu sau ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ cụ thể như sau:

TT Tên Thời gian áp dụng
1 NNC CTCP Đá Núi Nhỏ Từ ngày 13/05/2022
2 L14 CTCP Licogi 14
3 VHL CTCP Viglacera Hạ Long
4 THI CTCP Thiết bị Điện
5 GMC CTCP Garmex Sài Gòn
6 PME CTCP Pymepharco
7 HLD CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND
8 BTT CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành
9 MED CTCP Dược Trung ương Mediplantex

Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay giao dịch ký quỹ tại Asean Securities hiện đang áp dụng không thay đổi.
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!