Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

Ngày đấu giá:  15/01/2024

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.150.000 cổ phần

Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 171.675.000.000 đồng/lô cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT

+ Tổ chức: 1 NĐT

+ Cá nhân: 1 NĐT

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu

Giá đặt mua cao nhất: 171.710.000.000 đồng/lô cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 171.680.000.000 đồng/lô cổ phần

Giá đấu thành công: 171.710.000.000 đồng/lô cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá: 1 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 1 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được theo lô: 3.150.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:  0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được theo lô: 171.710.000.000 đồng

Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 10/01/2024

Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 15/01/2024.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!