QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021– Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“ASEAN SECURITIES”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

  1. Thời gian: vào hồi 13h00 Thứ Năm, ngày 29/04/2021
  2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  3. Nội dung chính của Đại hội: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  4. Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu Cổ phần của ASEAN SECURITIES theo danh sách Cổ đông chốt ngày 05 tháng 04 năm 2021. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản.

Cụ thể xem tại: File tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 đính kèm.
Trân trọng kính mời quý cổ đông!
Chi tiết file đính kèm./.

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!