EnglishVietnamese

Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Hội đồng quản trị Công Ty trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) như sau:

  • Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022: Vào hồi 08h00 ngày 27/05/2022.
  • Địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2022: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
  • Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022: theo chương trình họp đính kèm.
  • Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 cập nhật bổ sung được đăng tải tại website của Công Ty: http://aseansc.com.vn, mục Quan hệ cổ đông/công bố thông tin.
  • Các nội dung khác theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông ngày 08/04/2022 không thay đổi.

Chi tiết như file đính kèm ./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!