Thông báo về việc hủy bán đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng của TCT Điện Lực Miền Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Thông báo về việc hủy bán đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng của TCT Điện Lực Miền Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung, chi tiết tại file đính kèm.

20240221_20240220 – Daugia CHP – TB so 236 ve Huy DG

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!