Thông báo về việc hủy chào bán cạnh tranh tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SaigonBank Berjaya

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy chào bán cạnh tranh tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SaigonBank Berjaya.

Chi tiết trong file đính kèm:

20240119_20240119 – Canh tranh SBBS – TB 109 huy chao ban canh tranh

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!