Tính năng Doanh nghiệp 360 – Trung tâm Dữ liệu và Phân tích (ASEAN Research)

Doanh nghiệp 360 - Trung tâm Dữ liệu và Phân tích

CÓ DOANH NGHIỆP 360, DANH MỤC XANH TƯƠI

Đến với tính năng Doanh nghiệp 360, Trung tâm Dữ liệu và Phân tích của ASEANSC mang tới cho Nhà đầu tư toàn bộ thông tin đáng quan tâm về phân tích doanh nghiệp. Với đầy đủ thông tin kỹ thuật cũng như các diễn biến hoạt động liên quan, lựa chọn đầu tư giờ đây trở nên dễ dàng hơn.

🏆Thấy bức tranh tài chính tổng quan của doanh nghiệp
🏆Nắm bắt các biến động về giá và thông tin kỹ thuật liên quan mã cổ phiếu
🏆Nắm bắt kịp thời tin tức sự kiện liên quan
🏆 Góc nhìn so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành

PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP THẬT DỄ VỚI DOANH NGHIỆP 360

Để đi tới quyết định đầu tư vào một doanh nghiệp trên thị trường, Nhà đầu tư cần rất nhiều nguồn thông tin khác nhau. Không chỉ thông tin tổng quan về tình hình kinh doanh, bao gồm không ít những thông tin phụ như dòng tiền luân chuyển, vốn nợ, mà còn nhiều thông tin khác cũng cần lưu ý. Đơn cử là tổng quan về Nhân sự của doanh nghiệp, định hướng kinh doanh cũng như văn hóa của công ty, so sánh trong nội bộ ngành. Tất cả các thông tin như vậy có thể khiến việc tìm hiểu trở nên quá tải thông tin, gây nản lòng dù đó là một doanh nghiệp rất tốt về triển vọng.

Tính năng Doanh nghiệp 360 giúp Nhà đầu tư có góc nhìn toàn diện về doanh nghiệp trên thị trường. Không nặng nề, không quá tải với thông tin, Doanh nghiệp 360 cho nhà đầu tư hiểu rõ doanh nghiệp đang vận hành với dòng tiền như thế nào, tình hình hoạt động kinh doanh có gì khác biệt. Từ đó Nhà đầu tư dễ dàng phát hiện doanh nghiệp sức khỏe tốt có nhiều tiềm năng trên thị trường.

Doanh nghiệp 360 còn cung cấp so sánh giữa doanh nghiệp đang nhận được ưu tiên, quan tâm từ phía Nhà đầu tư với mặt bằng chung các công ty trong cùng ngành. Một cân đối chính xác về mối tương quan sẽ giúp Nhà đầu tư vững tâm với quyết định của mình

Truy cập ngay: Research.aseansc.com.vn để thấy đầy đủ các yếu tố phân tích doanh nghiệp được tóm tắt dễ hiểu và trực quan trên đầy đủ các khía cạnh

Các tính năng nổi bật khác của Trung tâm Dữ liệu và Phân tích thị trường:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!