Thông báo về việc hủy chào bán cạnh tranh tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy chào bán cạnh tranh tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang.

Chi tiết tại file đính kèm:

20240205_20240202 – NSTP An Giang – TB so 186 ve huy chao ban canh tranh

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!