Thông báo về việc không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của CTCP Hàng Hải Sài Gòn do Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – CTCP sở hữu

Kính gửi Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư,

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của CTCP Hàng hải Sài Gòn do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP sở hữu vào ngày 10/4/2024. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 03/4/2024) không có nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần của công ty. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Hàng hải Sài Gòn do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-SGDHN ngày 15/03/2024 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên đấu giá cổ phần không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của CTCP Hàng hải Sài Gòn do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP sở hữu vào ngày 10/4/2024.

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN trân trọng thông báo!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!