Thông báo về việc không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của CTCP Môi trường đô thị Nha Trang do UBND tỉnh Khánh Hòa sở hữu

Kính gửi Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư,

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của CTCP Môi trường đô thị Nha Trang do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sở hữu vào ngày 04/03/2024. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 26/02/2024) không có nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần của công ty. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Môi trường đô thị Nha Trang do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-SGDHN ngày 29/01/2024 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên đấu giá cổ phần không đủ điều kiện để tổ chức. Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của CTCP Môi trường đô thị Nha Trang do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sở hữu vào ngày 04/03/2024.

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN trân trọng thông báo!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!