Ngày Tiêu đề Nguồn báo cáo Ngôn ngữ Tải về
16/06/2021 Bản tin ngày 16.06.2021 – Vn-Index -10,84 điểm [1.356,52] – GAS Asean Securities Tiếng Việt
15/06/2021 Bản tin ngày 15.06.2021 – Vn-Index +5,64 điểm [1.367,36] – PTI Asean Securities Tiếng Việt
14/06/2021 Bản tin ngày 14.06.2021 – Vn-Index +9,98 điểm [1.361,72] – PGS Asean Securities Tiếng Việt
11/06/2021 Tổng hợp giao dịch NĐTNN tuần 07.06-11.06.2021 [HOSE -1.001,5 tỷ] Asean Securities Tiếng Việt
11/06/2021 Bản tin ngày 11.06.2021 – Vn-Index +28,16 điểm [1.351,74] – HDC Asean Securities Tiếng Việt
10/06/2021 Bản tin ngày 10.06.2021 – Vn-Index -9,32 điểm [1.323,58] – SCS Asean Securities Tiếng Việt
09/06/2021 Bản tin ngày 09.06.2021 – Vn-Index +13,02 điểm [1.332,90] – LIX Asean Securities Tiếng Việt
08/06/2021 Bản tin ngày 08.06.2021 – Vn-Index -38,90 điểm [1.319,88] – SFI Asean Securities Tiếng Việt
07/06/2021 Bản tin ngày 07.06.2021 – Vn-Index -15,27 điểm [1.358,78] – NCT Asean Securities Tiếng Việt
04/06/2021 Tổng hợp giao dịch NĐTNN tuần 31.05-04.06.2021 [HOSE -6.072,5 tỷ] Asean Securities Tiếng Việt