4 khoản đầu tư dài hạn, rủi ro vừa phải

Trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu trả cổ tức và các quỹ đều có thể được coi là khoản đầu tư có rủi ro vừa phải.

Sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn một chút để có được lợi nhuận tiềm năng cao hơn? Mặc dù các khoản đầu tư có rủi ro vừa phải đi kèm với một số rủi ro mất vốn, chúng cũng mang lại lợi nhuận tiềm năng cao hơn so với các khoản đầu tư có rủi ro thấp. Và rủi ro dài hạn – đặc biệt trong trường hợp các quỹ lớn được quản lý thụ động – về mặt lịch sử là tương đối thấp.

1. Trái phiếu doanh nghiệp

Định nghĩa: Trái phiếu doanh nghiệp giống như một khoản tiền nhỏ bạn cho công ty vay. Cách an toàn nhất để mua và hưởng lợi từ trái phiếu doanh nghiệp là xác định các công ty ổn định có thành tích lâu dài trong việc trả nợ cho các trái chủ.

Khi bạn mua trái phiếu có lãi suất cố định từ công ty có tiếng – và bạn dự định giữ nó cho đến khi đáo hạn – thì đó thường được coi là một khoản đầu tư an toàn.

Lợi nhuận hiện tại: Khác nhau tùy theo công ty, trung bình khoảng 10%/năm.

Ưu điểm: Trái phiếu doanh nghiệp đi kèm với lời hứa từ công ty phát hành chúng: trả cho bạn một mức lãi suất cố định trong một khoảng thời gian nhất định và trả lại số tiền gốc vào cuối thời hạn đó. Thông thường, thời gian dài hơn đi kèm với lãi suất cao hơn.

Rủi ro: Nếu công ty phát hành trái phiếu tuyên bố phá sản, bạn sẽ bị mất khoản thu nhập cố định. Nhưng đối với những công ty mạnh và có uy tín, rủi ro này có thể tương đối thấp.

2. Cổ phiếu ưu đãi

Định nghĩa: Khi sở hữu cổ phiếu ưu đãi, cổ đông được nhận một khoản cổ tức nhất định. Bạn cũng được ưu tiên nhận cổ tức trước cổ phiếu phổ thông.

Lợi nhuận hiện tại: Khác nhau tùy theo công ty.

Ưu điểm: Tương tự như trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi mang lại lợi nhuận cố định và thường được trả cho nhà đầu tư hàng quý. 

Với hầu hết cổ phiếu ưu đãi, bạn sẽ nhận được cổ tức cố định, ngay cả khi giá trị thị trường của cổ phiếu giảm. Cổ phiếu ưu đãi cũng có thể được công ty mua lại vào một ngày xác định trước. Vì vậy, có khả năng giá mua lại có thể cao hơn mức giá nhà đầu tư đã trả.

Rủi ro: Việc trả cổ tức là tùy theo quyết định của mỗi công ty và họ có thể từ chối thanh toán trong thời điểm “thắt lưng buộc bụng”. Dù vậy, hầu hết các công ty đều cố gắng hết sức để tránh điều này vì nó được coi là tín hiệu có thể dẫn đến phá sản của doanh nghiệp. Nếu công ty phá sản, người sở hữu trái phiếu sẽ được thanh toán trước cổ đông ưu đãi.

Lưu ý rằng giá trị thị trường của cổ phiếu ưu đãi có xu hướng tăng chậm hơn so với cổ phiếu phổ thông của cùng một công ty. Giống như trái phiếu, lãi suất thường xuyên dao động – không phải hiệu quả hoạt động của công ty – ảnh hưởng nặng nề nhất đến giá trị của cổ phiếu ưu đãi.

3. Cổ phiếu phổ thông trả cổ tức

Định nghĩa: Cổ phiếu phổ thông trao quyền sở hữu cho cổ đông. Trong đó, khi sở hữu cổ phiếu phổ thông trả cổ tức nghĩa là doanh nghiệp thường xuyên trả cho bạn một phần lợi nhuận được gọi là cổ tức.

Tỷ suất cổ tức hiện tại: Tùy thuộc vào từng công ty

Ưu điểm: Công ty sẽ trả cho bạn một số tiền nhất định một cách thường xuyên dựa trên số lượng cổ phiếu bạn sở hữu. Khoản tiền này thường được thanh toán bằng tiền mặt hàng quý hoặc hàng tháng. Những khoản thanh toán này có thể giúp bù đắp sự sụt giảm giá cổ phiếu, có khả năng làm cho cổ phiếu ít biến động hơn.

Rủi ro: Giá cổ phiếu có thể giảm. Hơn nữa, các công ty không có nghĩa vụ pháp lý phải trả cổ tức cho cổ đông phổ thông. Đây không phải là thu nhập được đảm bảo như trái phiếu. Nếu công ty tuyên bố phá sản, cổ tức trên cổ phiếu phổ thông sẽ nằm cuối cùng trong danh sách được trả lại, sau các trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi.

4. Quỹ

Định nghĩa: Một khoản đầu tư duy nhất cho phép nhà đầu tư tiếp cận nhiều tài sản. Có nhiều loại quỹ khác nhau, bao gồm quỹ tương hỗ, quỹ chỉ số và quỹ giao dịch trao đổi (ETF). Quỹ chỉ số và quỹ ETF là các loại quỹ tương hỗ được quản lý thụ động. Các quỹ chỉ số được tạo thành từ các cổ phiếu trên một chỉ số cụ thể và phản ánh sự dao động của chỉ số đó. ETF cung cấp khoản đầu tư tối thiểu thấp hơn và có thể được giao dịch suốt cả ngày như cổ phiếu.

Lợi nhuận hiện tại: Lợi nhuận của quỹ rất khác nhau, tùy thuộc vào khoản đầu tư trong quỹ cụ thể. 

Ưu điểm: Mua cổ phiếu quỹ có thể giúp bạn nhanh chóng xây dựng danh mục đầu tư đa dạng, trái ngược với việc đầu tư mạnh vào các công ty riêng lẻ. Nhiều khoản đầu tư được nêu ở trên, như trái phiếu doanh nghiệp hoặc cổ phiếu chia cổ tức, có thể được tìm thấy ở các quỹ khác nhau.

Rủi ro là gì? Cũng giống như các cổ phiếu riêng lẻ, quỹ có thể giảm mạnh trong thời gian ngắn. Những phương tiện đầu tư này hoạt động tốt hơn cho các nhà đầu tư dài hạn, những người sẵn sàng vượt qua những thăng trầm không thể tránh khỏi của thị trường để đổi lấy triển vọng tăng trưởng dài hạn mạnh mẽ hơn. Một số quỹ tương hỗ được quản lý tích cực, dẫn đến phí cao hơn. Về lâu dài, những khoản phí cao hơn này có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của bạn.

Tạm kết

Đầu tư có rủi ro vừa phải là bất kỳ tài sản hoặc dịch vụ tài chính nào có thành tích đáng tin cậy nhưng có mức độ rủi ro trung bình. Các khoản đầu tư có rủi ro vừa phải giúp bạn có khoản lợi nhuận tốt mà không cần phải mạo hiểm với cổ phiếu penny hoặc tiền điện tử đầu cơ.

Sự cân bằng đồng đều giữa rủi ro và lợi nhuận khiến khoản đầu tư có rủi ro vừa phải hấp dẫn hơn. Chúng cũng phù hợp với những người mới bắt đầu. 

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!