Hệ thống KRX thay đổi gì thị trường chứng khoán cơ sở?

KRX thay đổi thị trường chứng khoán cơ sở là điều chắc chắn xảy ra. Sẽ có những điểm mới mà các nhà đầu tư cần lưu ý khi tiến hành giao dịch so với hệ thống cũ

Hệ thống giao dịch KRX được triển khai chính thức tại thị trường chứng khoán Việt Nam sau hơn 10 năm. Đây được coi là một bước tiến với nhiều ảnh hưởng đến xu hướng giao dịch của các nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp trên thị trường. Và dưới đây hãy cùng tìm hiểu KRX thay đổi gì cho thị trường chứng khoán cơ sở ngay sau khi được áp dụng? 

Thay đổi 1: Có thêm 1 lệnh giao dịch mới  

Hệ thống KRX thay đổi nhiều hành vi giao dịch

Hệ thống KRX khi đi vào triển khai sẽ áp dụng thêm 1 lệnh giao dịch mới. Đó là lệnh “Buy-in”. Lệnh này sẽ được áp dụng trong khoảng thời gian 8h45-9h sáng mỗi phiên giao dịch. Đây là lệnh chỉ có công ty chứng khoán mua và nhà đầu tư chỉ có thể bán. Lệnh “Buy-in” này được coi là tiền đề cho việc triển khai sản phẩm “Bán khống” vốn rất được chờ đón. Việc có lệnh “Buy-in” này sẽ giúp các công ty chứng khoán xây dựng “kho” cổ phiếu, chờ đợi việc cho các nhà đầu tư mượn cổ phiếu nhằm thực hiện “bán khống”. Ngoài ra, lệnh giao dịch thỏa thuận thay đổi theo hướng bên mua và bên bán đều có thể đặt lệnh, trong khi đó hiện nay chỉ có bên bán đặt lệnh trước và bên mua xác nhận lệnh.

Thay đổi 2: Gia tăng thời gian khớp lệnh lô lẻ  

Thời gian khớp lệnh cho lô lẻ sẽ được gia tăng lên từ 9h-11h30 và từ 13h-14h45. Thời gian khớp lệnh của lô lẻ được nâng lên so với trước khi chỉ cho phép khớp lệnh trong thời gian khớp lệnh liên tục. Trước đây, để hạn chế khả năng nghẽn lệnh hệ thống, trong khi chờ triển khai KRX, HoSE đã áp dụng tạm thời hệ thống nâng số lệnh tiếp nhận lên 2-3 triệu lệnh mỗi ngày. Tuy nhiên, đến tháng 4 – 5/2022, khi thị trường bắt đầu điều chỉnh mạnh, hiện tượng nghẽn đã xuất hiện trở lại. Giờ đây, với hệ thống mới, nhà đầu tư có thể thoải mái đặt lệnh bán lượng cổ phiếu dư thừa lẻ sau mỗi lần chia cổ tức. Thêm vào đó, Thời gian giao dịch cho các chứng khoán hạn chế chuyển nhượng sẽ là 15 phút sẽ khớp lệnh định kỳ, bắt đầu từ 9h.

Thay đổi 3: Những thay đổi liên quan đến lệnh ATO và ATC 

Hệ thống KRX thay đổi cả bức tranh sản phẩm tài chính

Những phiên ATO ATC luôn là những phiên giao dịch nhận nhiều phản hồi từ các nhà đầu tư đặc biệt trong các phiên giao dịch quan trọng. Giờ đây, với việc áp dụng hệ thống KRX sẽ có những thay đổi liên quan đến khoảng thời gian “nhạy cảm” này. Cụ thể, Lệnh ATO và ATC không được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh. Chẳng hạn, lệnh mua trần được nhập trước lệnh mua ATO/ATC thì lệnh mua trần được ưu tiên khớp trước theo nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian. 

Cuối cùng, giá khớp lệnh ATO và ATC như cũ, tuy nhiên về mặt hiển thị trên bảng điện, sẽ không hiển thị giá “ATO” và “ATC”, khối lượng kê dư khớp cũng sẽ không hiển thị trên bảng giá. 

Thay đổi 4: Các thay đổi khác

Cùng với các thay đổi liên quan đến lệnh ATO và ATC cũng như lô lẻ, hệ thống KRX khi đưa vào hoạt động cũng sẽ có những thay đổi khác cần chú ý. Trong đó, thời gian giao dịch cho các chứng khoán hạn chế chuyển nhượng: Mỗi 15 phút sẽ KL định kỳ bắt đầu từ 9h00 (KLĐK 1: 9h00 – 9h15, KLĐK 2: 9h15 – 9h30,…). Biên độ GDTT lô lớn sau giờ (14h45-15h00): Giá sàn -7%, Giá trần: +25%

 

 

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!