Trung tâm phân tích

Báo cáo cập nhật KQKD quý 1.2024

Ngày phát hành báo cáo:07/05/2023

TĂNG TRƯỞNG CHẬM LẠI

Đánh giá:

Thống kê đến ngày 6/5/2024, đã có 931/1,591 doanh nghiệp niêm yết đã công bố BCTC quý 1 với mức vốn hóa đạt 94.84% tổng vốn hóa thị trường, ghi nhận doanh thu và LNST của cổ đông công ty mẹ lần lượt tăng 3.22% và 13.57% YoY.

Trong đó:
• LNST Q1/2024 của 16/19 ngành cấp 2 tăng trưởng dương so với cùng kỳ.
• LNST của nhóm các doanh nghiệp Tài chính (gồm 79 doanh nghiệp, chiếm 99.5% vốn hóa ngành) đạt 62,935 tỷ đồng (+11.8% YoY).
• LNST của nhóm doanh nghiệp Phi tài chính (gồm 852 doanh nghiệp) đạt 55,090 tỷ đồng (+15.6% YoY).

Chi tiết xin xem trong file đính kèm hoặc tại đây.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!