Trung tâm phân tích

Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI

Ngày phát hành báo cáo:12/01/2024
Thị giá:33,850
Giá mục tiêu:32,900

TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN DUY TRÌ ỔN ĐỊNH – SSI

Quan điểm đầu tư và Định giá

• Chúng tôi đưa ra quan điểm NẮM GIỮ đối với cổ phiếu SSI dựa trên vị thế dẫn đầu của công ty trong ngành, cũng như triển vọng kinh doanh khả quan trong năm 2024F. Tuy nhiên, mức giá hiện tại của SSI chưa thực sự hấp dẫn đối với chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục quan sát, theo dõi diễn biến giá của cổ phiếu và chủ động thăm dò khi cổ phiếu xuất hiện các nhịp điều chỉnh về vùng giá 30,000-32,000 VNĐ/cổ phiếu.
• Định giá mục tiêu cho cổ phiếu SSI trong năm 2024 ở mức 32,900 VNĐ/cổ phiếu (-2.9% so với giá tại ngày 12/01/2024) bằng phương pháp P/B, với P/B mục tiêu năm 2024F là 1.96 lần.

Dự báo kết quả kinh doanh 2023

• ASEANSC dự phóng thu nhập hoạt động/lợi nhuận sau thuế năm 2024F của SSI ước đạt 3,778 tỷ đồng (+28.0% yoy)/2,660 tỷ đồng (+28.8% yoy).

Luận điểm đầu tư

  • Quy mô và hiệu quả hoạt động môi giới đang dần có sự cải thiện.
  • Hoạt động tự doanh duy trì hiệu suất sinh lời ổn định và vượt trội so với Index.
  • Quy mô dư nợ cho vay dần phục hồi và Spread lãi suất mở rộng mang tới triển vọng tích cực cho hoạt động huy động & cho vay.
  • Hoạt động IB có tín hiệu khởi sắc trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang dần hồi phục.
  • Triển vọng tích cực từ thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2024.


Rủi ro đầu tư

  • Cơ cấu thu nhập thuần cho thấy sự thiếu bền vững khi tỷ trọng đóng góp của hoạt động tự doanh ở mức quá cao.
  • Tồn kho trái phiếu trong book tăng cao khiến rủi ro về mặt thanh khoản tăng lên.
  • Cạnh tranh gay gắt về phí giữa các công ty chứng khoán.
  • Định giá hiện tại chưa thực sự hấp dẫn.


Chi tiết xin xem trong file đính kèm.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!