Trung tâm phân tích

Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô – HDG

Ngày phát hành báo cáo:09/07/2024
Thị giá:30,550
Giá mục tiêu:34,036

SỰ TRỞ LẠI CỦA THỦY ĐIỆN

Định giá

Chúng tôi khuyến nghị MUA với cổ phiếu HDG với giá mục tiêu 34,036 đồng/cổ phiếu (+11.4% so với giá đóng cửa ngày 09/07/2024 là 30,550 đồng/cổ phiếu) dựa theo phương pháp định giá SOTP (Sum of the part).

Dự báo kết quả kinh doanh 2024

Chúng tôi dự báo doanh thu năm 2024 của HDG đạt mức 3,104 tỷ đồng (+7% yoy) và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt mức 824 tỷ đồng (+6% yoy)

Luận điểm đầu tư

  • Hà Đô đã hoàn thành việc xây dựng dự án Hado Charm Villas và chuẩn bị mở bán giai đoạn 3. HDG dự kiến sẽ mở bán giai đoạn 3 khoảng 108 căn còn lại của dự án Hado Charm Villas (ước tính khoảng 13,000 m2) trong nửa cuối năm 2024. Chúng tôi giả định giá bán trung bình của đợt mở bán này là khoảng 100 triệu đồng/m2, ước tính HDG sẽ ghi nhận khoảng 1,300 tỷ đồng doanh thu từ giai đoạn 3 của dự án này.
  • Sản lượng thủy điện hồi phục mạnh trong cuối năm do thời tiết chuyển sang pha La Nina. Chúng tôi kỳ vọng sản lượng điện từ thủy điện trong năm 2024 đạt mức 1.06 tỷ kWh (-9% yoy), tương đương sản lượng điện các tháng cuối năm đạt mức 814 triệu kWh.

Rủi ro

  • Dự án năng lượng mặt trời Infra 1 có mức giá bán điện (FiT) không
    phù hợp.
  • Rủi ro pháp lý tại dự án điện mặt trời Hồng Phong 4

Chi tiết xin xem trong file đính kèm hoặc tải tại đây.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!