Trung tâm phân tích

Báo cáo phân tích Tổng công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc – KBC

Ngày phát hành báo cáo:28/03/2024
Thị giá:35,550
Giá mục tiêu:40,100

TĂNG TRƯỞNG TƯƠNG LAI ĐƯỢC ĐẢM BẢO KHI DỰ ÁN KĐT TRÀNG CÁT MỞ BÁN

Định giá

Chúng tôi khuyến nghị MUA với cổ phiếu KBC với giá mục tiêu 40,100 đồng/cổ phiếu (+12.8% so với giá đóng cửa ngày 27/03/2024 là 35,700 đồng/cổ phiếu) dựa theo phương pháp định giá RNAV.

Dự báo kết quả kinh doanh 2024

Chúng tôi dự báo cho KBC năm 2024: doanh thu đạt 6,702 tỷ đồng (+18.7% yoy), lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1,909 tỷ đồng (-4.4% yoy), BVPS đạt 21,100 đồng/cổ phiếu, EPS đạt 2,500 đồng/cổ phiếu.

Luận điểm đầu tư

  • Dòng vốn đăng ký cấp mới FDI bắt đầu có xu hướng tăng mạnh từ tháng 10/2023 sau các chuyến thăm cấp cao của nhiều nguyên thủ quốc gia lớn trên thế giới đến Việt Nam.
  • KBC với quỹ đất KCN thương phẩm gần 1.3 nghìn ha, lớn nhất trong ngành, nằm chủ yếu ở: TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Long An đều là những tỉnh thuộc top thu hút vốn FDI.
  • Dự án KĐT Tràng Cát kỳ vọng sẽ giải quyết xong các vướng mắc pháp lý và mở bán vào nửa sau năm 2024, bắt đầu ghi nhận doanh thu vào năm 2025 sẽ làm tăng trưởng kết quả kinh doanh cho KBC.
  • KBC đã thanh toán hơn 3 nghìn tỷ nợ vay trong năm 2023 làm giảm đòn bẩy tài chính xuống chỉ còn 0.4 (nợ phải trả/tổng tài sản), không có dư nợ trái phiếu.


Rủi ro

  • Rủi ro pháp lý làm chậm tiến độ mở bán KĐT Tràng Cát.
  • Rủi ro khủng hoảng kinh tế khiến dòng vốn đầu tư FDI giảm.
  • Rủi ro từ việc Việt Nam thông qua Nghị quyết áp dụng thuế thu nhập tối thiểu toàn cầu 15%.

 

Chi tiết xin xem trong file đính kèm hoặc tải tại đây.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!