Hướng dẫn & Hỗ trợ

Hướng dẫn giao dịch ký quỹ

Giới thiệu và hướng dẫn giao dịch ký quỹ

I. Giu1edbi thiu1ec7u chung

  • Giao du1ecbch cho vay ku00fd quu1ef9 (Margin) lu00e0 giao du1ecbch mua chu1ee9ng khou00e1n cu00f3 su1eed du1ee5ng tiu1ec1n vay cu1ee7a Asean Securities, trong u0111u00f3 chu1ee9ng khou00e1n cu00f3 u0111u01b0u1ee3c tu1eeb giao du1ecbch nu00e0y vu00e0 cu00e1c chu1ee9ng khou00e1n khu00e1c u0111u01b0u1ee3c giao du1ecbch ku00fd quu1ef9 cu1ee7a Khu00e1ch hu00e0ng u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng lu00e0m tu00e0i su1ea3n bu1ea3o u0111u1ea3m cho khou1ea3n vay tru00ean.
  • u0110u1ec3 thu1ef1c hiu1ec7n giao du1ecbch ku00fd quu1ef9 tu1ea1i Asean Securities, Khu00e1ch hu00e0ng cu1ea7n mu1edf u201cHu1ee3p u0111u1ed3ng mu1edf tu00e0i khou1ea3n giao du1ecbch chu1ee9ng khou00e1n vu00e0 u0111u0103ng ku00fd du1ecbch vu1ee5u201d vu00e0 u0111u0103ng ku00fd u201cTu00e0i khou1ea3n Giao du1ecbch chu1ee9ng khou00e1n ku00fd quu1ef9u201d.

II. Quu00fd khu00e1ch vui lu00f2ng xem hu01b0u1edbng du1eabn giao du1ecbch ku00fd quu1ef9 tu1ea1i Asean Securities du01b0u1edbi u0111u00e2y

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!