Hướng dẫn & Hỗ trợ

Hướng dẫn chuyển/rút tiền

Hướng dẫn chuyển, rút tiền tại quầy và qua điện thoại

u0110u1ec3 thu1ef1c hiu1ec7n chuyu1ec3n, ru00fat tiu1ec1n tu1eeb tu00e0i khou1ea3n chu1ee9ng khou00e1n tu1ea1i Asean Securities ra tu00e0i khou1ea3n ngu00e2n hu00e0ng tu1ea1i quu1ea7y hou1eb7c qua u0111iu1ec7n thou1ea1i, Quu00fd khu00e1ch vui lu00f2ng xem hu01b0u1edbng du1eabn du01b0u1edbi u0111u00e2y

Hướng dẫn chuyển, rút tiền trực tuyến ra tài khoản ngân hàng

u0110u1ec3 thu1ef1c hiu1ec7n chuyu1ec3n, ru00fat tiu1ec1n tru1ef1c tuyu1ebfn tu1eeb tu00e0i khou1ea3n chu1ee9ng khou00e1n tu1ea1i Asean Securities ra tu00e0i khou1ea3n ngu00e2n hu00e0ng, Quu00fd khu00e1ch vui lu00f2ng xem hu01b0u1edbng du1eabn du01b0u1edbi u0111u00e2y

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!