Sử dụng khối lượng giao dịch để phân tích cổ phiếu

Xu hướng cổ phiếu có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Khối lượng giao dịch giúp nhà đầu tư xác nhận xu hướng hiệu quả hơn. 

Giá cổ phiếu chuyển động rất khó đoán, tưởng đang lời thì có thể hóa lỗ lúc nào không hay. Đằng sau chuyển động lên cao hay xuống thấp hơn, cổ phiếu có thể đang hình thành một sự đảo chiều. Đó là lý do tại sao nhà đầu tư tìm kiếm các dấu hiệu khác khi muốn xác nhận hoặc bác bỏ tín hiệu giá. 

Khối lượng giao dịch có thể rất hữu ích lúc này. Nó đo lường số lượng cổ phiếu được giao dịch trong khoảng thời gian cụ thể. Chỉ với khối lượng giao dịch, nhà đầu tư có thể không đủ thông tin để dự đoán chính xác về các xu hướng. Tuy nhiên, chúng có thể cho bạn biết lý do đằng sau biến động. 

Đây là cách bạn có thể sử dụng các chỉ báo khối lượng trong phân tích đầu tư: 

Những gì nhà giao dịch tìm kiếm

Nói tóm lại, khối lượng giao dịch trên mức trung bình và/hoặc tăng có thể báo hiệu rằng các nhà thật sự cam kết với một biến động giá. Trong biểu đồ 1, đường giá cổ phiếu và khối lượng đều tăng. 

Ngược lại, khối lượng giao dịch dưới mức trung bình và/hoặc giảm có thể báo hiệu sự nhu cầu của nhà đầu tư với cổ phiếu đó thấp. Trong biểu đồ 2, khối lượng đang giảm ngay cả khi giá tiếp tục tăng cao hơn. 

Sử dụng khối lượng giao dịch để phân tích cổ phiếu

Tín hiệu tăng giá từ khối lượng giao dịch

Dưới đây là một số cách phổ biến sử dụng khối lượng để xác nhận xu hướng tăng giá. 

1. Đột phá tăng giá với khối lượng trên trung bình

Trong các xu hướng tăng và thị trường đi ngang, giá cổ phiếu đôi khi sẽ chạm mức kháng cự. Đây là lúc xu hướng tăng bắt đầu suy giảm khi áp lực bán vượt quá áp lực mua. Khi giá cổ phiếu vượt qua mức đó, sự đột phá thường được cho là có ý nghĩa hơn nếu khối lượng cao hoặc trên mức trung bình. Đột phá đi kèm với khối lượng thấp cho thấy có thể nhà đầu tư thiếu nhiệt tình với xu hướng này.

Sử dụng khối lượng giao dịch để phân tích cổ phiếu

 

2. Xu hướng tăng kèm theo khối lượng giao dịch ngày càng tăng

Xu hướng tăng kết hợp với khối lượng ngày càng tăng và/hoặc trên mức trung bình cho thấy nhu cầu khá lớn của nhà đầu tư đối với cổ phiếu hoặc tài sản đó mạnh mẽ. Điều này có thể dẫn đến việc mua nhiều hơn và thậm chí giá cao hơn.

Sử dụng khối lượng giao dịch để phân tích cổ phiếu

 

3. Xu hướng tăng với khối lượng giảm

Xu hướng không tăng và/hoặc khối lượng trên mức trung bình cho thấy sự nhiệt tình của nhà đầu tư bị hạn chế. Mặc dù giá có thể tiếp tục tăng, nhiều nhà đầu tư theo trường phái phân tích sẽ tìm cổ phiếu tiềm năng khác. 

Sử dụng khối lượng giao dịch để phân tích cổ phiếu

 

Tín hiệu giảm giá từ khối lượng giao dịch 

Dưới đây là một số cách phổ biến sử dụng khối lượng để xác nhận xu hướng giảm giá. 

1. Đột phá đi kèm với khối lượng giao dịch lớn

Trong các xu hướng giảm và thị trường đi ngang, giá cổ phiếu đôi khi sẽ rơi vào mức hỗ trợ. Đây là mức xu hướng giảm giá thường yếu đi khi áp lực mua vượt qua áp lực bán. Khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ, nó thường được nhà đầu tư chú ý hơn nếu khối lượng cao hoặc trên mức trung bình. Một đột phá đi kèm với khối lượng thấp cho thấy nhu cầu của nhà đầu tư chưa thật sự lớn. 

Sử dụng khối lượng để phân tích cổ phiếu

 

2. Xu hướng giảm kèm theo khối lượng giao dịch tăng

Xu hướng giảm đi kèm với khối lượng giao dịch tăng và/hoặc trên mức trung bình hàm ý các nhà đầu tư nghi ngờ về cổ phiếu. Điều này có thể dẫn đến việc bán ra nhiều hơn và thậm chí giá thấp hơn.

Sử dụng khối lượng giao dịch để phân tích cổ phiếu

 

3. Xu hướng giảm kèm theo khối lượng giảm

Xu hướng giảm mà không tăng và/hoặc khối lượng giao dịch trên mức trung bình hàm ý rằng mối quan tâm của nhà đầu tư khá hạn chế. Mặc dù giá cổ phiếu có thể tiếp tục giảm, các nhà đầu tư sử dụng phương pháp phân tích khối lượng có thể bắt đầu theo dõi cổ phiếu. Khối lượng ngày càng tăng có thể là dấu hiệu tăng giá.

Theo nguyên tắc chung, bất kỳ sự đột phá hoặc xu hướng giá nào đi kèm với khối lượng trên trung bình đều có thể được coi là quan trọng hơn những biến động giá không có.

Sử dụng khối lượng để phân tích cổ phiếu

Tạm kết

Theo nguyên tắc chung, bất kỳ sự đột phá hoặc xu hướng giá nào đi kèm với khối lượng trên trung bình đều có thể được coi là quan trọng hơn những biến động giá không kèm theo khối lượng. 

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!