Trung tâm phân tích

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – POW

Ngày phát hành báo cáo:27/05/2024
Thị giá:11,350
Giá mục tiêu:12,249

NĂM KHÓ KHĂN VẪN CHƯA QUA ĐI

Định giá

Chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ với cổ phiếu POW với giá mục tiêu 12,249 đồng/cổ phiếu (+7.92% so với giá đóng cửa ngày 24/05/2024 là 11,350 đồng/cổ phiếu) dựa theo phương pháp định giá SOTP và P/B.

Dự báo kết quả kinh doanh 2024

Chúng tôi dự báo cho POW năm 2024 doanh thu đạt 28,500 tỷ đồng (+1% yoy), lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1,049 tỷ đồng (+5% yoy).

Luận điểm đầu tư

  • Sản lượng điện từ Nhơn Trạch 1&2 bị suy giảm mạnh do kế hoạch cấp khí từ bể Đông Nam Bộ bị suy giảm khoảng 20%. Tuy nhiên, sản lượng điện khí được bù đắp bởi Cà Mau 1&2 (đã hoàn thành đại tu và lượng khí cung cấp ổn định) và Nhơn Trạch 3 đi vào vận hành trong nửa cuối năm 2024.
  • Sản lượng điện than được cải thiện lớn trong năm 2024 do nhà máy điện Vũng Áng 1 đã hoàn thành sửa chữa sự cố của tổ máy số 1 và giá than trộn đang có xu hướng giảm trong năm.
  • Sản lượng thủy điện sẽ phục hồi trong nửa cuối năm 2024 do thời tiết chuyển từ pha Trung tính sang pha La Nina (xác suất sảy ra vào tháng 8/2024 là 77%).


Rủi ro

  • Rủi ro đại tu và sự cố nhà máy.
  • Rủi ro thiếu hụt nguyên vật liệu đầu vào.


Chi tiết xin xem trong file đính kèm hoặc tải tại đây.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!