5 chỉ số cơ bản về công ty nhà đầu tư nên chú ý trong bối cảnh rủi ro suy thoái

Có một vài chỉ số cơ bản nhà đầu tư nên xem xét, cân nhắc và theo dõi kỹ càng để tránh gặp rủi ro lớn trong thời kỳ suy thoái. 

Một cuộc suy thoái có thể là tình trạng rất tệ đối với nền kinh tế nói chung và các nhà đầu tư nói riêng. Do vậy, để quản trị rủi ro tốt hơn, nhà đầu tư nên xem xét cổ phiếu bằng cách kiểm tra hoạt động kế toán của công ty vì một vài chỉ số cung cấp bức tranh rõ ràng về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. 

1. Ba báo cáo lớn

Đầu tiên, báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy doanh thu và chi phí của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó cung cấp một bản tóm tắt về hiệu quả tài chính của công ty và khả năng tạo ra lợi nhuận. Công ty của bạn có lãi không? Xu hướng tỷ lệ đòn bẩy là gì? Thuế?

Thứ hai, bảng cân đối kế toán cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể. Nó cho thấy tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty. Đồng thời, bảng cân đối kế toán cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình tài chính và khả năng đáp ứng các nghĩa vụ của công ty.

Thứ ba, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy cách một công ty tạo ra và sử dụng tiền mặt trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó giúp nhà đầu tư hiểu được khả năng tạo ra tiền mặt từ hoạt động kinh doanh, đầu tư vào hoạt động kinh doanh và trả cổ tức của công ty. Trước tiên hãy nhìn vào dòng tiền hoạt động để xem liệu hoạt động kinh doanh của công ty có thực sự tạo ra tiền mặt hay không. Sau đó nhìn vào dòng tiền tài chính và đầu tư. Công ty được tài trợ bằng nợ hay vốn cổ phần? Công ty đã mua lại cổ phiếu hay đầu tư vào tài sản mới? 

5 chỉ số cơ bản về công ty nhà đầu tư nên chú ý trong bối cảnh rủi ro suy thoái

2. Chính sách kế toán

Đây là những quy tắc và thủ tục một công ty sử dụng để lập báo cáo tài chính. Nhà đầu tư nên kiểm tra cẩn thận các chính sách này để hiểu cách công ty ghi chép và báo cáo các giao dịch tài chính của mình.

Một lĩnh vực cần chú ý là ghi nhận doanh thu. Nó đề cập đến thời gian và phương pháp ghi nhận doanh thu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Hiểu được điều này giúp nhà đầu tư đảm bảo công ty không thao túng kết quả tài chính của mình, chẳng hạn như ghi nhận doanh thu quá sớm khi có chính sách hoàn trả hào phóng.

Một cách khác là khấu hao tài sản cố định và khấu hao tài sản vô hình, đề cập đến phương pháp mà công ty sử dụng để phân bổ chi phí tài sản của mình trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Các nhà đầu tư nên hiểu những chính sách này để đảm bảo chúng phù hợp với các tiêu chuẩn của ngành.

Kế toán hàng tồn kho, hay cách một công ty định giá hàng tồn kho của mình, là lĩnh vực then chốt thứ ba. Các nhà đầu tư nên kiểm tra các chính sách này để đảm bảo công ty không định giá quá cao hàng tồn kho của mình. 

3. Chất lượng thu nhập

Điều này đề cập đến tính bền vững và độ tin cậy của lợi nhuận của công ty. Một công ty có dòng tiền dương từ hoạt động kinh doanh có nhiều khả năng có thu nhập chất lượng cao hơn một công ty có dòng tiền âm.

Ngoài ra, một công ty có tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao có nhiều khả năng có thu nhập chất lượng cao hơn một công ty có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thấp. Và các nhà đầu tư nên nhớ rằng nhiều công ty không phải trả nhiều thuế khi họ đang phát triển. Vì vậy điều quan trọng là phải biết thu nhập sẽ thay đổi như thế nào khi công ty phải chịu thuế bằng tiền mặt. 

5 số liệu cơ bản về công ty nhà đầu tư nên chú ý trong bối cảnh rủi ro suy thoái

4. Chỉ số cơ bản nợ và đòn bẩy

Những số liệu này có thể tác động đáng kể đến sức khỏe tài chính của công ty. Các nhà đầu tư nên kiểm tra mức nợ của công ty để xác định xem chúng có bền vững và có thể kiểm soát được hay không. Các lĩnh vực cần chú ý bao gồm hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu, đo lường khoản nợ của công ty so với vốn chủ sở hữu của nó. Một công ty có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao có thể dễ bị ảnh hưởng hơn trước suy thoái kinh tế. Doanh nghiệp đó có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ.

Tỷ lệ thanh toán lãi vay, đo lường khả năng trả lãi cho khoản nợ của công ty, là một yếu tố quan trọng khác. Một công ty có chỉ số này thấp có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ nợ của mình.

Ngoài ra, hãy xem xét thời hạn nợ của công ty hoặc khung thời gian mà khoản nợ đó phải được hoàn trả. Một công ty có số nợ lớn đáo hạn trong thời gian tới có thể phải đối mặt với vấn đề thanh khoản

5 chỉ số cơ bản về công ty nhà đầu tư nên chú ý trong bối cảnh rủi ro suy thoái

5. Chỉ số cơ bản thuyết minh báo cáo tài chính

Điều đáng ngạc nhiên là có rất ít nhà đầu tư đọc thuyết minh trong báo cáo tài chính. Chắc chắn, chúng có thể nhàm chán và khó hiểu, nhưng chúng chứa đựng những thông tin tốt nhất. Đôi khi, chúng còn chứa đựng những thông điệp ẩn giấu, dù tốt hay xấu. Hãy đọc các thuyết minh cẩn thận, tìm kiếm khả năng một công ty phải đối mặt với lãi suất cao hơn, chi phí gia tăng và các quả bom tiềm ẩn khác nếu bước vào thời kỳ suy thoái.

Thuyết minh báo cáo tài chính sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về tất cả các điểm đã lưu ý ở trên và đi sâu vào chi tiết hơn về các khoản mục. Các ghi chú này có thể quan trọng hơn phần còn lại của báo cáo tài chính, vì vậy nhiều chuyên gia tài chính thường bắt đầu bằng các ghi chú trước khi kiểm tra một công ty để đầu tư.

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!