Cách phân tích khả năng quản lý nợ của công ty

Phân tích khả năng quản lý nợ được sử dụng để quản lý danh mục nợ của công ty thận trọng, giúp nhà đầu tư quyết định mua bán hiệu quả. 

Có rất nhiều khía cạnh và tiêu chí để đánh giá 1 công ty. Chúng bao gồm việc nghiên cứu tài sản và nợ để cung cấp cái nhìn nhanh chóng về tình hình tài chính và nợ của công ty. Tất cả các doanh nghiệp đều cần huy động vốn vào một lúc nào đó. Nó có thể là để mở rộng hoặc để quản lý chi phí hoạt động do một số sự kiện bất ngờ xảy ra.

Nợ và vốn chủ sở hữu thường là hai lựa chọn các công ty xem xét khi họ cần huy động vốn. Mặc dù vốn chủ sở hữu không thu hút được sự quan tâm nhưng việc phát hành cổ phiếu có thể là một quá trình phức tạp và tốn thời gian.

Và vì vậy, hầu hết các công ty đều tìm kiếm sự kết hợp lành mạnh giữa vốn chủ sở hữu và nợ để huy động vốn. 

Tại sao việc phân tích khả năng quản lý nợ lại quan trọng?

Có rất nhiều lý do: 

 • Một công ty có thể có nhiều nợ hơn tài sản của nó. Trên thực tế, bạn sẽ tìm thấy nhiều công ty đang sở hữu “phương trình này”. Đây không hẳn là một điều xấu trừ khi công ty không thể quản lý các khoản nợ của mình.
 • Một khoản nợ thu hút lãi suất. Do đó, nợ cao hơn và/hoặc thời hạn dài hơn đồng nghĩa với việc mất nhiều tiền hơn để trả lãi. Điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận và sự phát triển của công ty.

 phân tích khả năng quản lý nợ

Các tỷ số tài chính để phân tích khả năng quản lý nợ

Dưới đây là một số cách để phân tích khả năng quản lý nợ của một công ty:

1. Tỷ lệ thanh toán lãi vay hoặc chỉ số khả năng thanh toán lãi vay

Một trong những điều đầu tiên bạn cần kiểm tra để phân tích khả năng quản lý nợ của công ty xem liệu lợi nhuận hoạt động của công ty có thể trang trải chi phí lãi vay một cách thoải mái hay không. Nói một cách đơn giản hơn, công ty có thể trả lãi cho khoản nợ của mình không? 

Bạn có thể sử dụng một công thức đơn giản để đo lường tỷ lệ này được gọi là Tỷ lệ thanh toán lãi vay (ICR) hoặc chỉ số khả năng thanh toán lãi vay. 

 • ICR=EBIT/Chi phí lãi vay

Bạn có thể tìm thấy EBIT (Thu nhập trước lãi vay và thuế) và Chi phí lãi vay trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Nếu ICR rất thấp (dưới 1), có nguy cơ công ty không trả được nợ. Đây sẽ là dấu hiệu cảnh báo cho các nhà đầu tư có ý định mua cổ phiếu của công ty đó. Mặt khác, nếu ICR quá cao, điều đó có thể cho thấy công ty đang quá an toàn và có thể bỏ lỡ cơ hội tận dụng nhiều nợ hơn, thúc đẩy tăng trưởng.

2. Hệ số khả năng thanh toán chi phí tài trợ cố định

Ngoài tiền lãi của khoản nợ, một công ty còn có thể có các khoản phí cố định khác như tiền thuê,… Việc phân tích xem một công ty có thể quản lý tất cả các khoản phí cố định của mình hay không là điều quan trọng nếu bạn thấy rằng công ty đó có các khoản phí cố định cao ngoài lãi nợ.

Đây là cách bạn có thể tính toán nó:

Hệ số khả năng thanh toán chi phí tài trợ cố định=(EBIT+Chi phí tài trợ cố định trước thuế)/ (Chi phí lãi vay + chi phí tài trợ cố định trước thuế)

Bạn có thể tìm thấy EBIT, chi phí lãi vay và các khoản phí tài trợ cố định từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Tỷ lệ nợ dùng để phân tích khả năng quản lý nợ

Một trong những cách đơn giản nhất để đánh giá liệu một công ty có thể vỡ nợ hay không là xem xét chỉ số nợ của công ty đó. Trước khi đầu tư vào một công ty, bạn phải đảm bảo rằng nó xứng đáng với khoản đầu tư của bạn và có đủ tài sản để quản lý các khoản nợ của công ty một cách dễ dàng.

Tỷ lệ nợ có thể được tính bằng cách sử dụng một công thức đơn giản: Tỷ lệ nợ = Tổng nợ / Tổng tài sản

Bạn có thể tìm thấy tổng nợ và tài sản trên bảng cân đối kế toán của công ty. Tỷ lệ này sẽ giúp bạn hiểu được phần trăm tài sản của công ty được tài trợ bằng nợ phát sinh. Vì vậy, nếu công ty có tỷ lệ nợ lớn hơn 1, điều đó có nghĩa là công ty có nhiều nợ hơn giá trị tất cả tài sản của mình. Vì vậy, nguy cơ vỡ nợ là rất cao. Thông thường, các nhà đầu tư thích các công ty có tỷ lệ nợ nhỏ hơn 1.

 phân tích khả năng quản lý nợ

4. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E)

Ngoài việc đánh giá tỷ lệ nợ phải trả trên tài sản, việc đo lường tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty cũng rất quan trọng. Nếu bạn quan sát thấy xu hướng tỷ lệ D/E ngày càng tăng, nó thường chỉ ra rằng lợi nhuận của công ty không đủ để duy trì hoạt động và công ty đang bù đắp sự thiếu hụt bằng các khoản nợ. Đây là phương trình:

Tỷ lệ D/E = Tổng nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu của cổ đông

Bạn có thể tìm thấy các khoản nợ và số liệu vốn chủ sở hữu trong bảng cân đối kế toán của công ty. Khi phân tích tỷ lệ D/E, bạn cũng phải tính đến ICR:

 • D/E cao và ICR thấp: Công ty đã quá phụ thuộc vào nguồn vốn vay để quản lý hoạt động của mình. Vì vậy, công ty sẽ gặp khó khăn trong việc trả nợ.
 • D/E cao và ICR cao: Công ty đang sử dụng thêm nợ để tăng thu nhập và lợi nhuận.
 • Tỷ lệ D/E thấp: Rủi ro vỡ nợ cho vay thấp hơn.

Thông thường, các nhà đầu tư thích các công ty có tỷ lệ D/E thấp, một công ty có khoản nợ cao hơn đi kèm với mức tăng ICR tương ứng sẽ dẫn đến tăng giá trị vốn chủ sở hữu và cân bằng tỷ lệ D/E trong dài hạn. Hãy phân tích cẩn thận.

5. Tỷ lệ nợ trên giá trị ròng hữu hình

Trong 1 trường hợp cực đoan, một nhà đầu tư đã mua công ty với kế hoạch bán tài sản và rời khỏi hoạt động kinh doanh. Lúc này, tài sản vật chất hoặc hữu hình sẽ được bán khi thanh lý công ty. 

Do đó, biết tỷ lệ nợ trên giá trị ròng hữu hình có thể giúp bạn đánh giá liệu công ty có nhiều nợ hơn mức có thể trả bằng cách bán tất cả tài sản vật chất hay không. Công thức như được đưa ra dưới đây:

Tỷ lệ nợ trên giá trị ròng hữu hình = Tổng nợ phải trả / (Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình)

Bạn có thể tìm thấy giá trị của tổng nợ phải trả, vốn chủ sở hữu và tài sản vô hình trên bảng cân đối kế toán của công ty. Nếu tỷ lệ này nhỏ hơn một, công ty có thể trả hết các khoản nợ bằng cách thanh lý tài sản vật chất của mình và vẫn còn một ít tiền. Những công ty như vậy có ít rủi ro vỡ nợ hơn.

6. Tỷ lệ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trên tổng nợ

Tỷ lệ nợ trên giá trị tài sản ròng hữu hình cho phép bạn đánh giá xem công ty có đủ tài sản vật chất để trả hết nợ hay không. Tuy nhiên, một số công ty không thích bán tài sản để trả nợ. Bởi vì đó có thể là một tín hiệu rõ ràng tới thị trường là công ty đang gặp khó khăn.

Do đó, với tư cách là một nhà đầu tư, điều quan trọng là phải đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty mà không cần bán bất kỳ tài sản nào. Điều này được đo lường bằng cách sử dụng tỷ lệ Dòng tiền hoạt động kinh doanh trên Tổng nợ như dưới đây:

Tỷ lệ dòng tiền hoạt động kinh doanh trên tổng nợ = Dòng tiền hoạt động kinh doanh / Tổng nợ

Cả hai số liệu này đều có sẵn trên bảng cân đối kế toán của công ty. Nếu tỷ lệ này cao, công ty có thể dễ dàng trả hết các khoản nợ mà không cần bán bất kỳ tài sản nào. Mặt khác, tỷ lệ thấp hàm ý khả năng phải bán tài sản để trả nợ.

 phân tích khả năng quản lý nợ

Những tỷ lệ này có ý nghĩa gì?

Các tỷ lệ được mô tả ở trên có thể giúp bạn hiểu được công ty đang quản lý nợ hiệu quả như thế nào. Đây là một ảnh chụp nhanh:

 • ICR: Lợi nhuận hoạt động kinh doanh có đủ để quản lý chi phí lãi vay không?
 • Hệ số khả năng thanh toán chi phí tài trợ cố định: Công ty có thể quản lý các khoản phí cố định cao hơn chi phí lãi vay không?
 • Tỷ lệ nợ: Bao nhiêu phần trăm tài sản của công ty được huy động bằng nợ?
 • Tỷ lệ D/E: Công ty cân bằng nguồn vốn thông qua vốn chủ sở hữu và nợ như thế nào?
 • Tỷ lệ nợ trên giá trị tài sản ròng hữu hình: Công ty có thể trả hết nợ bằng cách bán tài sản vật chất của mình không?
 • Tỷ lệ dòng tiền hoạt động trên tổng nợ: Công ty có thể trả hết nợ mà không cần bán tài sản không?

Một công ty có thể tận dụng các loại nợ khác nhau như cho thuê hoạt động và/hoặc vốn, tài trợ thương mại, vay ngân hàng, hạn mức tín dụng,… Thông thường, nợ của công ty được chia thành hai loại là nợ ngắn hạn và nợ dài hạn

Điều quan trọng là phải đánh giá những điều này một cách riêng biệt vì chúng tác động đến tài chính của công ty theo những cách khác nhau.

Nợ ảnh hưởng đến giá trị nội tại của một công ty như thế nào?

Việc tính toán giá trị nội tại của một công ty rất đơn giản. Bạn lấy tổng tài sản của một công ty và trừ đi tổng nợ phải trả. Sau đó, chia kết quả cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Đây sẽ là giá trị ròng nội tại của công ty.

Nếu công ty vay mượn thường xuyên, nợ của công ty sẽ tăng lên. Nếu công ty sử dụng vốn hoặc tài sản đi vay để tăng doanh thu và lợi nhuận ở mức cao hơn lãi suất của khoản nợ, công ty có thể duy trì tình trạng tài chính lành mạnh. Ngược lại, giá trị nội tại của nó sẽ bắt đầu giảm.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!