Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi: Chúng khác biệt ra sao?

Lý tưởng nhất là bạn sở hữu danh mục đầu tư bao gồm cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi với tỷ lệ phù hợp. 

Có một số điều các nhà đầu tư quan tâm khi mua cổ phiếu. Nó bao gồm việc trả cổ tức, tăng giá vốn hoặc quyền biểu quyết trong cuộc họp cổ đông. 

Có 2 loại cổ phiếu chính: cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi. Mỗi cổ phiếu đều mang lại những lợi ích riêng cho cổ đông. Tùy thuộc vào mục tiêu đầu tư cá nhân của bạn, bạn có thể quan tâm đến loại cổ phiếu này hơn loại kia. 

1. Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông được các nhà đầu tư mua thường xuyên nhất. Nó trao quyền sở hữu cho cổ đông. Họ có quyền bỏ phiếu về các quyết định quan trọng như bầu hội đồng quản trị. Họ cũng có tiếng nói trong một số quyết định chính sách và vấn đề quản lý. Mỗi cổ phiếu thường tương ứng một phiếu bầu. So với cổ phiếu ưu đãi, giá trị của cổ phiếu phổ thông có xu hướng đến từ sự tăng trưởng giá cổ phiếu theo thời gian hơn là cổ tức.

Tuy nhiên, cổ phiếu phổ thông có mức độ ưu tiên thấp hơn đối với cổ tức và thanh toán trong trường hợp thanh lý. Người cho vay, nhà cung cấp và cổ đông ưu đãi đều có quyền được thanh toán trước cổ đông phổ thông. Giá cổ phiếu phổ thông cũng có nguy cơ giảm về 0 cao hơn cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu phổ thông thường phù hợp hơn với các nhà đầu tư dài hạn.

Ưu điểm

 • Trao quyền biểu quyết.
 • Không có giới hạn về mức giá cổ phiếu có thể tăng.
 • Thuế thu nhập từ lãi vốn được hoãn lại cho đến khi cổ phiếu được bán.

Nhược điểm

 • Biến động giá lớn hơn.
 • Có thể không nhận được cổ tức.
 • Cổ tức được trả cho cổ phiếu ưu đãi trước, sau đó là cổ phiếu phổ thông.
 • Mức độ ưu tiên thấp hơn cổ phiếu ưu đãi để nhận khoản thanh toán khi thanh lý.

Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi

2. Cổ phiếu ưu đãi

Khi sở hữu cổ phiếu ưu đãi, cổ đông được nhận một khoản cổ tức nhất định. Bạn cũng được ưu tiên nhận cổ tức trước cổ phiếu phổ thông.

Theo một số cách hiểu về phương thức hoạt động, cổ phiếu ưu đãi giống như trái phiếu. Ví dụ, nguồn lợi nhuận chính của cổ phiếu ưu đãi thường là từ cổ tức. Giống như trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi hoạt động tốt hơn khi lãi suất giảm. Và cổ phiếu ưu đãi có mệnh giá, nghĩa là giá trị được phát hành và thường được mua lại khi đáo hạn.

Cổ phiếu ưu đãi cũng có thể được công ty mua lại vào một ngày xác định trước. Vì vậy, có khả năng giá mua lại có thể cao hơn mức giá nhà đầu tư đã trả. Một đặc điểm độc đáo khác của cổ phiếu ưu đãi là chúng có thể được chuyển đổi thành một số lượng cổ phiếu phổ thông cố định. Loại cổ phiếu này được gọi là cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi.

Cổ phiếu ưu đãi có thể là một khoản đầu tư tốt hơn cho các nhà đầu tư ngắn hạn. Đây là những người không thể nắm giữ cổ phiếu phổ thông đủ lâu để vượt qua sự sụt giảm của giá cổ phiếu. Điều này là do cổ phiếu ưu đãi có xu hướng biến động ít hơn rất nhiều, mặc dù nó cũng có ít tiềm năng tăng trưởng dài hạn hơn cổ phiếu phổ thông.

Ưu điểm

 • Nhận một khoản cổ tức cụ thể thường cao hơn cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông.
 • Hiếm khi mất giá trị.
 • Được ưu tiên hơn cổ phiếu phổ thông trong việc thanh toán khi thanh lý cũng như nhận cổ tức.

Nhược điểm

 • Sự tăng trưởng của giá cổ phiếu nhìn chung bị hạn chế.
 • Thường không cấp quyền biểu quyết.

Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi

Làm thế nào để lựa chọn giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi?

Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư vào cổ phiếu, bạn nên xem xét cẩn thận các yếu tố chính của cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi trước khi mua. 

1. Quyền biểu quyết

Cổ phiếu phổ thông mang lại cho cổ đông cơ hội bỏ phiếu trong các cuộc họp cổ đông của công ty về các yếu tố ảnh hưởng đến quyền sở hữu cổ phiếu của họ. Các cổ đông ưu đãi từ bỏ quyền này để đổi lấy việc trả cổ tức đều đặn.

2. Tầm nhìn đầu tư giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi

Các nhà đầu tư có tầm nhìn đầu tư dài hạn thường ưa thích cổ phiếu phổ thông vì khả năng tăng giá trị đáng kể theo thời gian nếu công ty thành công. Mặt khác, các nhà đầu tư có nhu cầu tài chính ngắn hạn. Họ có xu hướng sở hữu cổ phiếu ưu đãi nhiều hơn vì thu nhập từ cổ tức ổn định. 

3. Khả năng chấp nhận rủi ro 

Cổ phiếu phổ thông được coi là một khoản đầu tư rủi ro hơn vì chúng có xu hướng biến động về giá trị. Ngoài ra, nếu một công ty phá sản, các cổ đông phổ thông sẽ nhận được khoản thanh toán cuối cùng. Do vậy, họ có khả năng không nhận được bất kỳ đồng nào. 

Cổ phiếu ưu đãi ít biến động hơn, do đó có rủi ro mất vốn thấp hơn. Trong trường hợp mất khả năng thanh toán, cổ đông ưu đãi có quyền ưu tiên nhận thanh toán cao hơn cổ đông phổ thông. 

Trên thực tế, cả cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông đều là chứng khoán đầu tư đi kèm với các rủi ro bổ sung bao gồm rủi ro đầu tư, rủi ro lãi suất và rủi ro vốn. Bạn nên xem xét cẩn thận các mục tiêu tài chính và khoản đầu tư dài hạn của mình trước khi mua cổ phiếu của một công ty. 

Tìm hiểu thêm về sự khác nhau giữa các loại cổ phiếu tại Trung tâm Dữ liệu và Phân tích thị trường của Chứng khoán ASEAN

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!