HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cả lô cổ phần lần bốn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cả lô cổ phần lần bốn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!