HOSE: Thông báo về việc dừng tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc dừng tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!