Phân tích Dupont: Mọi điều nhà đầu tư chứng khoán nên biết

Các nhà đầu tư cố gắng bảo vệ vốn của mình trước tiên và sau đó mới thu được lợi nhuận. Và công cụ hiệu quả nhất là phân tích Dupont.

Phân tích Dupont, còn được gọi là Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là thước đo lợi nhuận được tạo ra so với số vốn đầu tư của một cổ đông. 

Phân tích Dupont là gì

Phân tích DuPont là một loại khung được sử dụng để phân tích hiệu suất cơ bản. Nhà đầu tư thường áp dụng DuPont để so sánh hiệu quả hoạt động của 2 công ty tương tự nhau. Đây cũng là chiến lược hữu ích được sử dụng để phân tích các động lực khác nhau của ROE.

Những điều cần biết trước khi đầu tư vào cổ phiếu có P/E cao

Tại sao phân tích DuPont lại quan trọng? 

Ưu điểm chính của Công thức phân tích Dupont là nó chia ROE thành các thành phần phụ Từ đó, nhà đầu tư tập trung phân tích vào các điểm mạnh và điểm yếu chính.

Ba thông số tài chính

Có 3 chỉ số chính bạn cần lưu ý khi phân tích DuPont bao gồm:

  1. Lợi nhuận là thước đo hiệu quả hoạt động kinh doanh: Tỷ suất lợi nhuận ròng = Lợi nhuận ròng/ Doanh thu từ hoạt động
  2. Mức độ sử dụng tài sản: Đo lường mức độ hiệu quả của tài sản được sử dụng cho hoạt động kinh doanh.

Đây là một thành phần quan trọng, đặc biệt là trong các mối quan tâm về sản xuất. Trong đó việc sử dụng công suất thấp hoặc tài sản nhàn rỗi là một lĩnh vực cần quan tâm. Điều này được thể hiện bằng tỷ lệ vòng quay tài sản: Vòng quay tài sản= Doanh thu/Tổng tài sản

  1. Đòn bẩy tài chính được tính bằng hệ số nhân vốn chủ sở hữu: Hệ số vốn chủ sở hữu= Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu của cổ đông

Kết hợp ba phần: ROE = (Lợi nhuận ròng/Doanh thu) x (Doanh thu/Tổng tài sản) x (Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu)

Ý nghĩa của chỉ số 

Nhà đầu tư thường sử dụng công thức chi tiết và phức tạp để tính ROE, thay vì đơn giản hóa (Thu nhập ròng/Vốn chủ sở hữu). Như vậy họ có thể có được một bản phân tích kỹ lưỡng, với chi tiết về thành phần nào đã đóng góp đáng kể vào ROE của công ty.

Điều này giúp nhà đầu tư nắm bắt thông tin chi tiết về công ty. Nó bao gồm khả năng tồn tại của mô hình kinh doanh, tính bền vững của dòng doanh thu, động lực hoạt động chính và chiến lược dài hạn được áp dụng để cải thiện các chỉ số tài chính và các lĩnh vực quan tâm.

Trong trường hợp ROE kém, người ta có thể tập trung vào các lĩnh vực hoạt động kém hiệu quả và thực hiện các biện pháp khắc phục chủ động.

Phân tích Dupont

Cách mô hình DuPont hỗ trợ nhà đầu tư 

Khi so sánh với vốn chủ sở hữu, mô hình DuPont cung cấp ước tính chính xác về ROE. Cần phải nhớ rằng các cổ đông vốn là chủ sở hữu cuối cùng của công ty. Mục tiêu của mọi doanh nghiệp kinh doanh là tạo ra giá trị cho cổ đông.

Ví dụ:

Hãy xem xét một ví dụ để hiểu rõ hơn về Mô hình DuPont.

Xét hai công ty X và Y, mỗi công ty có ROE là 20%, hoạt động trong cùng một ngành. Khi tìm hiểu sâu hơn, nhà đầu tư chia ra như sau:

ROE = (Biên lợi nhuận ròng) x (Vòng quay tài sản) x (Hệ số vốn chủ sở hữu)

Đối với Công ty X: RoE (X) = 20% x 0,2 x 5=20%

Đối với Công ty Y: RoE (Y) = 15% x 1,1 x 1,2=20%

Biên lợi nhuận ròng Số vòng quay tài sản Hệ số vốn chủ sở hữu
Công ty X 20% 0,2x 5x
Công ty Y 15% 1,1x 1,2x

Mặc dù có cùng ROE tổng thể, hiệu suất của các tỷ lệ thành phần riêng lẻ rất khác nhau. ROE của Công ty X phần lớn nhờ vào biên lợi nhuận ròng tốt ở mức 20% và đòn bẩy tài chính cao gấp 5 lần. Lợi nhuận ròng cao là điều nhiều nhà đầu tư tìm kiếm và cho thấy hiệu quả tài chính tốt. Tuy nhiên, đòn bẩy tài chính cao là một điểm cần xem xét lại kỹ càng. 

Tốt nhất là nên có hệ số vốn chủ sở hữu thấp, có nghĩa là công ty yêu cầu nợ hoặc vay thấp để tài trợ cho cơ sở tài sản của mình.

Ví dụ, giả sử công ty X có tổng tài sản trị giá 200 tỷ và vốn chủ sở hữu của cổ đông là 40 tỷ đồng. Hệ số vốn chủ sở hữu của nó là 5. Cơ cấu tài trợ tài sản như sau:

Vốn sở hữu để tài trợ = 40/200= 20%

Nợ tài sản tài chính= (200-40)/200=160/200= 80%

Đây thực sự là một tình huống rất rủi ro, trong đó công ty sử dụng đòn bẩy tài chính quá mức hoặc nợ quá mức. Trong trường hợp lợi nhuận giảm, công ty X có thể rơi vào khủng hoảng thanh khoản. Trường hợp xấu nhất doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, không có khả năng trả nợ. Điều này sẽ đi ngược lại giả định cơ bản về hoạt động liên tục!

Trong trường hợp lợi nhuận bị ảnh hưởng và công ty X rơi vào tình trạng không trả được nợ cho các chủ nợ, người đi vay sẽ tiến hành tịch thu tài sản để thu hồi số tiền. Trong tình trạng quyền sở hữu tài sản kinh doanh bị hạn chế như vậy, công ty có thể mất tài sản có giá trị vào tay các chủ nợ và cuối cùng có thể phải đóng cửa!

Mặt khác, công ty Y có khả năng tạo ra lợi nhuận vừa phải với mức đòn bẩy tài chính bền vững gấp 1,2 lần.

Phân tích Dupont

Những câu hỏi chính cần xem xét kỹ càng

Như có thể thấy từ những ví dụ trên, phân tích của Du Pont đặt ra những câu hỏi quan trọng như:

  • Lợi nhuận cao của công ty X có bền vững về lâu dài không? Tỷ suất lợi nhuận ròng cao là do khả năng định giá tốt hơn hay do chi phí giảm? Nếu do chi phí giảm, liệu việc giảm đó có phải là hiện tượng nhất thời do chu kỳ kinh doanh? Liệu công ty X có được hưởng mức giá tốt hơn do dần dần trở thành công ty độc quyền trong ngành hay không? Liệu công ty X có được lợi thế của người đi đầu hay giá trị thương hiệu không?
  • Tại sao công ty X sử dụng đòn bẩy quá mức?
  • Tại sao chỉ số vòng quay tài sản của công ty X không đáng kể? Có phải là do lượng hàng tồn kho cao hơn hoặc việc sử dụng công suất của cơ sở sản xuất không đủ?
    Làm thế nào công ty Y có thể sử dụng hiệu quả cơ sở tài sản của mình?

Do đó, phân tích của DuPont cung cấp những phát hiện có giá trị về hoạt động kinh doanh, chiến lược, mô hình doanh thu, sức mạnh của bảng cân đối kế toán và số liệu lợi nhuận của công ty. Điều này không rõ liệu người ta có xem xét ROE 20% trên cơ sở độc lập hay không.

Người ta cũng có thể so sánh sự thay đổi của ROE theo thời gian và so sánh hiệu suất với các công ty cùng ngành. Điều này sẽ giúp xác định những người thực hiện tốt và những người ngoại lệ trong từng lĩnh vực.

Tạm kết

Bạn nên thận trọng đưa phân tích DuPont vào các công cụ đánh giá danh mục đầu tư. Bên cạnh việc phân tích các báo cáo tài chính, bạn nên nghiên cứu từng thành phần riêng lẻ của công thức DuPont để cung cấp những hiểu biết có giá trị về hiệu quả kinh doanh và rủi ro.

Điều này sẽ giúp đưa ra quyết định về việc liệu một người nên giữ, bán hay mua một cổ phiếu dựa trên giá trị nội tại của nó cũng như so sánh với các công ty cùng ngành. Người ta phải luôn nhớ áp dụng một cách tiếp cận tổng hợp trong việc lựa chọn cổ phiếu thay vì một cái nhìn hạn hẹp, độc lập về kết quả được công bố hàng quý hoặc hàng năm.

Phân tích DuPont là công cụ tài chính mạnh mẽ khi đánh giá các thông số tài chính đa dạng, các yếu tố rủi ro và hiệu quả kinh doanh của cổ phiếu công ty.

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!