Quy luật cung cầu ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán như thế nào?

Các nhà đầu tư có thể tận dụng quy luật cung cầu để mua thấp, bán cao cũng như xây dựng sự giàu có lâu dài.

Quy luật cung cầu là một lý thuyết nhằm giải thích mối quan hệ giữa sự sẵn có và mong muốn đối với một sản phẩm, và giá của nó. Thông thường, tính sẵn có thấp và nhu cầu cao sẽ làm tăng giá của một mặt hàng. Ngược lại, tính sẵn có cao và nhu cầu thấp sẽ làm giảm giá của mặt hàng đó.

Quy luật cung cầu ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán bằng cách xác định giá của từng cổ phiếu tạo nên thị trường.

Quy luật cung cầu ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán như thế nào?

 

Các yếu tố tác động đến quy luật cung cầu chứng khoán

1. Xu hướng kinh tế

Các xu hướng kinh tế ảnh hưởng đến hiệu suất của thị trường chứng khoán. Chẳng hạn, nó có thể là tỷ lệ thất nghiệp và số liệu GDP. Khi nền kinh tế hoạt động tốt, nhu cầu chứng khoán tăng lên, giá cả tăng vọt. Nhưng khi nền kinh tế suy thoái, nhu cầu giảm, kéo giá cổ phiếu xuống.

2. Lãi suất ảnh hưởng đến quy luật cung cầu

Lãi suất tăng có xu hướng làm giảm nhu cầu về cổ phiếu, chẳng hạn lãi suất phi rủi ro tăng lên. Tất nhiên, lãi suất có xu hướng tăng khi nền kinh tế đang cải thiện, điều này làm tăng nhu cầu về cổ phiếu, do đó các yếu tố này điều hòa lẫn nhau.

3. Kết quả doanh nghiệp

Doanh thu, lợi nhuận và dự báo của một công ty có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu. Vì triển vọng tươi sáng về mặt lịch sử có tương quan với mức giá cao hơn nên nhu cầu sẽ tăng lên khi doanh thu của công ty có vẻ tốt. Ngược lại, kết quả doanh thu kém thường dẫn đến xu hướng giá giảm.

Lợi nhuận, doanh thu, tỷ suất lợi nhuận và triển vọng của các tập đoàn có tác động lớn đến nhu cầu đối với từng cổ phiếu. Nó giải thích cho sự biến động xuất hiện trước và sau khi họ công bố kết quả trong quý hoặc năm.

Quy luật cung cầu ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán như thế nào?

4. Nguyên tắc cơ bản của công ty

Các công ty được quản lý tốt với lịch sử vững chắc thường được nhiều nhà đầu tư yêu thích hơn là những doanh nghiệp với đội ngũ quản lý yếu kém đang phải vật lộn để kiếm được lợi nhuận.  

Một công ty càng hấp dẫn, nhu cầu về cổ phiếu của nó càng lớn. Khi này, mức giá cổ phiếu thường sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, nếu các nhà đầu tư thất vọng với kết quả hoạt động của công ty, họ có thể bán tháo. Thị trường sẽ tràn ngập cổ phiếu giá rẻ.

5. Nhận thức của nhà đầu tư tác động quy luật cung cầu

Nhận thức của nhà đầu tư là một lực lượng thị trường mạnh mẽ. Tin tức kinh tế, công nghiệp, thị trường hoặc doanh nghiệp đều có thể tác động đến nhận thức của nhà đầu tư về một cổ phiếu cụ thể.

Kết quả là mô hình giao dịch có thể thay đổi. Nó tạo ra sự mất cân bằng trong quy luật cung cầu dẫn đến biến động giá cả.

6. Phát hành và mua lại cổ phiếu

Các tập đoàn cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung cấp hàng tồn kho của họ. Ví dụ, một công ty có thể phát hành thêm cổ phiếu, chia cổ phiếu hoặc bắt đầu chính sách mua lại cổ phiếu. Bất kỳ hành động nào trong số này đều có thể tác động đến nguồn cung, trong khi tin tức về những hành động đó có thể làm thay đổi nhu cầu.

Quy luật cung cầu ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán như thế nào?

Cách thay đổi cung cầu cổ phiếu

Nhu cầu về một cổ phiếu có thể thay đổi dựa trên động lực thị trường, điều kiện kinh tế, những thay đổi trong chính sách của ngân hàng trung ương và kết quả kinh doanh tốt hơn mong đợi (hoặc tệ hơn mong đợi). Trong khi đó, nguồn cung cổ phiếu có xu hướng thay đổi với tốc độ chóng mặt.

Các công ty có thể giảm nguồn cung cổ phiếu thông qua mua lại cổ phiếu hoặc hủy niêm yết. Đây là khi các công ty mua cổ phiếu của chính họ theo giá thị trường, thu hồi số cổ phiếu này, làm giảm tổng số cổ phiếu hiện có. Điều này dẫn đến giá cao hơn miễn là nhu cầu không giảm. Hủy niêm yết thường xảy ra khi một công ty tuyên bố phá sản hoặc chuyển sang chế độ tư nhân.

Một số cách mà nguồn cung có thể tăng lên bao gồm phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phát hành cổ phiếu phụ hoặc phát hành cổ phiếu mới. Các công ty tư nhân được niêm yết công khai trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, giúp họ tiếp cận thị trường đại chúng. 

Mỗi khi một công ty mới niêm yết, số lượng cổ phiếu cạnh tranh giành vốn của nhà đầu tư sẽ tăng lên. Cuối cùng, các công ty đang gặp khó khăn về tài chính hoặc cần vốn có thể phát hành thêm cổ phiếu. Điều này dẫn đến giá cổ phiếu giảm khi tổng cung cổ phiếu tăng lên.

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!