Thông báo bán đấu giá phần vốn của Công ty TNHH MTV Phát triển CN Tân Thuận tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
– Địa chỉ: Số 2C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
– Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn với các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chức tín dụng trong nước; Vay vốn các tổ chức tín dụng khác; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân tùy theo tính chất và khả năng nguồn
vốn; Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá; Hùn vốn liên doanh và mua cổ phần theo pháp luật hiện hành;….
– Vốn điều lệ: 3.080.000.000.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.261.941 cổ phần (chiếm 1,06% số lượng CP đang lưu hành)
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ ngày 25/11/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/12/2016 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 19/12/2016
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 21/12/2016
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/12/2016 đến ngày 31/12/2016
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 22/12/2016 đến ngày 28/12/2016
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!