Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam
  3. Địa chỉ: Số 19 đường Nguyễn Trãi, p. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 96.738.280.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.902.448 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.804.896 cổ phần

              Trong đó: Tổ chức: 0 CP                                    Cá nhân: 5.804.896 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày 25/12/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 26/12/2019 

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!