Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin
  3. Địa chỉ: Số 108 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
  4. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 7.645.222 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

                   Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 1 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 8.409.722 cổ phần

                   Trong đó: Tổ chức: 7.645.222 CP           Cá nhân: 764.500 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 22/11/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!