Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần theo lô của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần theo lô của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu như sau:

Nội dung:

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
  2. Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  3. Vốn điều lệ: 104.999.550.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá theo lô: 3.150.000 cổ phần/lô
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 02 NĐT

Trong đó:
      Tổ chức trong nước: 01 NĐT                   Cá nhân trong nước: 01 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT                     Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

6. Tổng khối lượng cổ phần theo lô đăng ký mua: 6.300.000 cổ phần

Trong đó:
       Tổ chức trong nước: 3.150.000 cổ phần
      Cá nhân trong nước: 3.150.000 cổ phần
      Tổ chức nước ngoài: 0 cổ phần
      Cá nhân nước ngoài: 0 cổ phần

7. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 10/01/2024

8. Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút 15/01/2024.

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!