Thông báo về việc hủy bán đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng của TCT Điện Lực Miền Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Thông báo về việc hủy bán đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng của TCT Điện Lực Miền Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, chi tiết tại file đính kèm:

20240221_20240220 – Daugia SBH – TBAO so 237 ve Huy DG 20240221_20240220 – Daugia SBH – TBAO so 237 ve Huy DG

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!