Thông báo về việc không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam do Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

Kính gửi Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư,

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của CTCP Sách Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 02/4/2024. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 25/03/2024) không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của công ty. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Sách Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 100/QĐ-SGDHN ngày 05/3/2024 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của CTCP Sách Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 02/04/2024.

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN trân trọng thông báo!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!