Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến thị trường chứng khoán

Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến thị trường chứng khoán

Đồng tiền của một quốc gia có tính biến động cao. Vậy tỷ giá hối đoái ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán? 

Chúng ta thường xuyên thấy các tiêu đề tin tức nói rằng đồng Việt Nam đã giảm hoặc tăng so với đồng đô la. Bạn đã bao giờ tự hỏi việc đồng Việt Nam mạnh lên hay yếu đi có ý nghĩa gì? Nó tác động như thế nào đến thị trường và điều đó ảnh hưởng đến khoản đầu tư như thế nào?

Đồng tiền của một quốc gia là một khoản đầu tư rất biến động. Nó thay đổi dựa trên một số biến số, bao gồm lãi suất, lạm phát, ổn định địa chính trị, cán cân thương mại, nợ quốc gia và tình trạng của nền kinh tế. Hãy cùng tìm hiểu xem tài sản dễ bay hơi này có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán như thế nào.

Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến thị trường chứng khoán

Mối quan hệ cơ bản giữa tỷ giá hối đoái trên thị trường chứng khoán

Tỷ giá hối đoái hoặc tỷ giá hối đoái đề cập đến giá của một loại tiền tệ so với loại tiền tệ khác.

Ví dụ, khi chúng ta nói rằng 1 đô la Mỹ bằng 24 nghìn đồng, đó là biểu hiện của một loại tiền tệ so với một loại tiền tệ khác. Nếu con số này tăng lên 25 nghìn đồng, đồng Việt Nam yếu đi và đồng đô la mạnh hơn. Nói một cách đơn giản, chúng ta phải chi thêm 1 nghìn đồng để có được 1 đô la Mỹ.

Nhu cầu toàn cầu về hàng hóa có thể sụt giảm do phần lớn giao dịch trên toàn thế giới diễn ra bằng đồng đô la. Điều này có thể làm giảm giá trị các khoản đầu tư do nhà đầu tư nước ngoài thực hiện ở Việt Nam. Hầu hết các khoản đầu tư nước ngoài đều bằng đồng đô la Mỹ.

Biến động tỷ giá hối đoái có thể tác động tiêu cực hoặc tích cực đến đầu tư ở một quốc gia. Sức mạnh của nền kinh tế và tỷ giá tiền tệ tỷ lệ thuận với nhau. Điều này có nghĩa là khi nền kinh tế mạnh hơn, đồng tiền của quốc gia đó trở nên mạnh hơn. Các nhà đầu tư toàn cầu có nhiều khả năng đầu tư vào thị trường chứng khoán của quốc gia đó hơn. 

Ví dụ, giả sử bạn đã đầu tư vào chứng khoán Mỹ và có báo cáo về việc đồng đô la ngày càng yếu đi so với đồng Việt Nam. Mặc dù khoản đầu tư của bạn bằng đồng Việt Nam đang được đánh giá cao nhưng lợi nhuận ròng sẽ giảm do khoản đầu tư vào một công ty Mỹ. 

Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến thị trường chứng khoán

Tác động tỷ giá hối đoái đến nhà đầu tư bán lẻ

Vậy biến động ngoại hối có tác động gì đến danh mục đầu tư của bạn?

1. Tác động đến các quỹ tương hỗ

Thứ nhất, nếu bạn đã đầu tư vào các quỹ tương hỗ mà người quản lý quỹ đã đầu tư tiền vào cổ phiếu hoặc trái phiếu nước ngoài, sự thay đổi tiền tệ là yếu tố quyết định quan trọng đến việc khoản đầu tư của bạn vào quỹ tương hỗ sẽ hoạt động như thế nào.

Nếu đồng đô la mạnh lên, điều này sẽ dẫn đến khoản đầu tư vào quỹ tương hỗ nước ngoài của bạn tăng giá và tăng giá trị. Tương tự, nếu đồng đô la suy yếu, khoản đầu tư của bạn có thể mất giá trị.

2. Tác động đến đầu tư trong nước

Nếu bạn không có khoản đầu tư nước ngoài và chỉ có tài sản trong nước, bạn vẫn có thể gặp rủi ro tiền tệ trên thị trường toàn cầu. Nhiều công ty trên thị trường chứng khoán có đầu tư vào công ty nước ngoài. Nếu đồng tiền của quốc gia đó giảm giá, điều đó có thể dẫn đến khoản đầu tư của bạn sụt giảm.

Nhiều công ty cũng bán hàng hóa và dịch vụ của họ cho các quốc gia khác nhau có loại tiền tệ khác nhau. Sự sụt giảm của tỷ giá hối đoái có thể dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận của họ. Điều này sẽ dẫn đến tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của công ty. Do đó, nó ảnh hưởng đến khoản đầu tư của bạn. Rốt cuộc, doanh thu của công ty từ hoạt động ở nước ngoài sẽ giảm.

Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến thị trường chứng khoán

Tổng kết

Bất kể bạn có đầu tư vào cổ phiếu nước ngoài hay không, biến động tỷ giá hối đoái có thể có tác động đáng kể đến danh mục đầu tư. 

Tất nhiên, những cá nhân đầu tư vào chứng khoán nước ngoài và quỹ tương hỗ sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ biến động tiền tệ. Tuy nhiên, những người có tài sản trong nước cũng có thể chịu tác động gián tiếp của biến động giá cả. 

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!