QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán

Ngày 13/01/2023, Công ty cổ phần Chứng khoán Asean nhận được Giấy phép điều chỉnh số 04/GPĐC – UBCK do Ủy ban Chứng khoán nhà nước ban hành ngày 13/01/2023 với nội dung như sau:
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 34/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/12/2006 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Asean với nội dung như sau:
– Địa điểm Trụ sở chính: Tầng 4,5,6 và 7, số 3 Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!