QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 22/2023/NQ-HĐQT ngày 13/11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean, chúng tôi trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chi tiết tại file đính kèm

AseanSC_CBTT Ngay dang ky cuoi cung lay y kien co dong bang van ban. signed

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!