QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.
Chi tiết file đính kèm./.

AseanSC_CBTT tai lieu lay y kien co dong bang van ban nam 2023 signed

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!