SeABank: CBTT về việc UBCKNN đã nhận đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi Quý cổ đông và Nhà đầu tư,
UBCKNN đã có Công văn số 8509/UBCK-QLCB ngày 28/12/2018 xác nhận đã nhận đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của SeABank.
Chi tiết văn bản theo tài liệu đính kèm

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!