SeABank: CBTT về việc UBCKNN đã nhận đủ tài liệu báo cáo KQ phát hành CP CT lựa chọn CB

Kính gửi Quý cổ đông và Nhà đầu tư,
UBCKNN đã có Công văn số 8510/UBCK-QLCB ngày 28/12/2018 xác nhận đã nhận đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động của SeABank.
Chi tiết văn bản theo tài liệu đính kèm .

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!