HOSE: Thông báo hủy chức bán đấu giá cả lô cổ phần lần hai của Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo hủy chức bán đấu giá cả lô cổ phần lần hai của Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long như sau:

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!