HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Nhà Cà Mau

Lúc 16h00 ngày 19/9/2018, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Nhà Cà Mau do Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh Cà Mau nắm giữ, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 Quyết định số 344/QĐ-SGDHCM ngày 06/9/2018 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Nhà Cà Mau do Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh Cà Mau nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.
Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!