HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa như sau:

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!