HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

Lúc 16h00 ngày 29/10/2018, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ do Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ nắm giữ, chỉ có một nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 Quyết định số 411/QĐ-SGDHCM ngày 17/10/2018 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ do Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công. Nhà đầu tư được nhận lại tiền đặt cọc tại Đại lý đấu giá nơi đăng ký mua bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ do Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ nắm giữ.
Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!