HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai

Lúc 16h00 ngày 09/10/2018, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai do Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai nắm giữ, chỉ có một nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 Quyết định số 379/QĐ-SGDHCM ngày 27/09/2018 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai do Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công. Nhà đầu tư được nhận lại tiền đặt cọc tại Đại lý đấu giá nơi đăng ký mua bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai do Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai nắm giữ.
Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!