HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Quốc

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Quốc do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị nắm giữ như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!