HOSE: Thông báo không tổ chức bán đấu giá cổ phần của CTCP Vận tải Thủy bộ Kiên Giang do Công ty TNHH MTVDu lịch Thương mại Kiên Giang nắm giữ

Lúc 16h00 ngày 14/12/2016, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Kiên Giang do Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kiên Giang nắm giữ, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 Quyết định số 457/QĐ-SGDHCM ngày 21/11/2016 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Kiên Giang do Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kiên Giang nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.
Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!