HOSE: Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai được tổ chức vào ngày 23/12/2019 như sau:

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!