EnglishVietnamese

HOSE: Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần tại Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo kết quả chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần tại Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!