HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 được tổ chức vào ngày 18/01/2017 như sau:
 

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!